De livsviktiga fördelarna med bröstmjölk

Bröstmjölken är central för Medelas verksamhet. Den innehåller alla viktiga näringsämnen som krävs för att främja ett barns fysiska och mentala utveckling, och den anpassar sig på ett smart sätt efter det växande barnets behov. Bröstmjölken innehåller minst fem gånger fler beståndsdelar än ersättning. Den är full av viktiga vitaminer, mineraler, fettsyror och livsviktiga antikroppar som behövs för att stärka immunförsvaret. Nyligen har man kunnat visa att bröstmjölk även innehåller stamceller – de universella byggstenarna för tillväxt och utveckling.

Ett forskningsbaserat företag

Medela är ett forskningsbaserat företag. Företagets investeringar i grundforskning leder ständigt fram till nya kunskaper som bygger upp en vetenskaplig grund för utvecklingen av nya produkter. Bland de senaste innovationerna finns till exempel en matningsnapp som låter barn använda samma sugbeteende som de lär sig vid bröstet, samt Initiering- och 2-Phase Expression-teknikerna – exklusiva pumpmönster som hjälper mammor att få igång, bygga upp och upprätthålla sin mjölkproduktion.

Engagemang för mammors och barns hälsa

Medelas produkter och utbildningsresurser är resultatet av vår hängivna strävan efter att förbättra mammors och barns hälsa genom bröstmjölkens livsviktiga fördelar. Medela har som mål att hjälpa mammor att ge sina barn bröstmjölk så länge som möjligt, och att tillhandahålla detaljerad information så att mammor kan fatta välgrundade beslut om amning.