Företagets sociala ansvarstagande (CSR)

Medela stöder initiativ för att stärka social och kulturell gemenskap på både global och regional nivå. Medela bedriver verksamhet inom sitt expertområde och stöder även idrotts-, konst- och kulturaktiviteter på sin egen och andra marknader.

Företagets sociala ansvarstagande (CSR)

Medela globalt: Initiativ om gemensamma värderingar i Indien

Medelas initiativ för gemensamma värderingar i Indien syftar till att öka amningen och att förbättra bröstmjölkshanteringen och utbildningsstandarderna för vård av nyfödda. Detta initiativ är ett officiellt åtagande inom Varje kvinna, varje barn (EWEC) som drivs av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Ett primärt mål för EWEC är att komplettera WHO:s och UNICEF:s arbete för att minska dödlighet och sjukdomar bland nyfödda över hela världen.

Medelas initiativ syftar till att förbättra mammors och barns hälsa genom bröstmjölkens livsviktiga fördelar. En enkel åtgärd som att uppmuntra till amning inom den första timmen efter födseln har visats minska den neonatala dödligheten med 20 %. Utbildning som ökar medvetenheten om fördelarna med bröstmjölk är ett effektivt första steg mot den här typen av förbättrade rutiner. Därför utbildar Medela lokala specialister som i sin tur kan sprida sina kunskaper och färdigheter till annan vårdpersonal. Samarbete med institutioner som arbetar med liknande frågor hjälper oss att utöka aktiviteterna för att skydda, främja och stödja amning och lämplig användning av bröstmjölk.

Idrott, kultur, hälsa för kvinnor och nyfödda barn

I Schweiz stödjer Medela Lucernes symfoniorkester och Theater-und Musikgesellschaft i Zug. Medela sponsrar också damhandbollslaget LK Zug (schweiziska mästare 2013 och 2014), amningskampanjen och vandringen till förmån för Rosa Bandet samt den schweiziska stiftelsen för främjande av amning.

Medela är sponsor för European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) som arbetar för att för tidigt födda barn och deras familjer ska få den engagerade specialistvård som de behöver. Medela samarbetar just nu med EFCNI för att ta fram en matningsbroschyr för neonatalavdelningar som ska spridas till opinionsbildare i hela Europa.

Varje år bidrar Medelas dotterbolag och distributörer till olika sociala verksamheter. Medelas globala ledningsgrupp sätter stort värde på det här engagemanget för sociala insatser såväl på som utanför våra marknader.

Medela Cares

Medela Cares är en naturlig följd av Medelas långa historia av omsorg om mammor, spädbarn, samhälle och miljö i USA. Initiativet fokuserar på två områden där pumpning av bröstmjölk är avgörande för att nå framgångsrika resultat.

Inom programmet Continuity of Care (kontinuitet i vården) förser Medela Inc. mammor med utrustning av samma höga kvalitet som de använder på sjukhuset under sin vistelse på ett Ronald McDonald-hus®. Initiativet Medela Recycles (Medela återanvänder) gör att mammor som har slutat amma kan hjälpa en annan mamma att komma igång med sin amning. Varje elektrisk bröstpump från Medela som återvinns inom programmet bidrar till en donation av en ny bröstpump från Medela (av typen Symphony® Preemie+™) och ny amningsutrustning.

Genom initiativet back-to-work arbetar Medela i USA för att stötta nyblivna mammor att fortsätta amma när de går tillbaka till jobbet. Medela informerar mammor om deras rättigheter och ger dem praktiska tips om bröstmjölk, amning och arbete.