Ett forskningsbaserat företag

Forskningen är en del av Medelas DNA. Många företag skyltar med ordet ”forskning”, men Medela har lång erfarenhet av grundforskning och explorativ forskning som gör att vi verkligen skiljer oss från mängden. ”Forskningsbaserat” har varit ett kärnvärde i företaget i över trettio år, och forskning är den självklara grundpelaren för all verksamhet.

Forskningen är en del av Medelas DNA

Långsiktiga samarbeten

Medelas två affärsenheter ”Amning” och ”Healthcare” arbetar enligt samma värderingar och principer när det gäller forskning. Företaget investerar i grundforskning i samarbete med globala opinionsledare, ledande forskare, vårdpersonal och universitet.

Explorativ grundforskning är ett långsiktigt åtagande. Medela har etablerat gedigna, långvariga samarbeten med ledande forskare och är ett mycket gott exempel på samarbete mellan industrin och den akademiska världen. Medela letar ständigt efter nya partners (universitet, sjukhus och forskningsinstitutioner) i hela världen för att utöka sina samarbetsprogram.

Utmanar de grundläggande principerna

Vår forskningsresa leder oss fram till kunskaper som ofta utmanar de grundläggande principerna. Det lägger en vetenskaplig grund inför nästa steg: målforskning, och därefter produktutveckling och klinisk forskning. Genom de här investeringarna bidrar Medela till att forskningsresultat omsätts i verkliga resultat. Det övergripande syftet är att utbilda vårdpersonal så att de kan ge bättre vård och öka livskvaliteten för patienterna.

Medela strävar efter att vara experter inom amning och vård. Forskningen är en integrerad del av företagets innovationsprocess, som i sin tur leder fram till banbrytande produkter.   

Forskningsresan fortsätter

Medelas engagemang i såväl produktrelaterad forskning som annan forskning är genuint och väletablerat. Medela är ett verkligt forskningsbaserat företag och kommer att fortsätta forskningsresan in i framtiden.