Medela och innovationer

För Medela är innovation en avgörande faktor för fortsatta framgångar. Alla innovationer bygger på intensiv grundforskning och utvärderingar av kundernas behov. I dag måste utvecklingsprojekt inom medicinteknik utföras i enlighet med en standardiserad, användarcentrerad designprocess.

Thopaz thoraxdränagesystem

Att samla fakta genom akademisk forskning

Medela är ett forskningsbaserat företag och har finansierat grundforskning om amning och bröstmjölk och innovativ medicinsk vakuumteknik i nästan 20 år. När det gäller forskning om bröstmjölk och amning har Medela ett långvarigt samarbete med University of Western Australia (UWA) och samarbetar även med andra universitet, sjukhus och forskningsinstitutioner världen över. För utvecklingen av produkter inom medicinsk vakuumteknik har Medela etablerat gedigna samarbeten med viktiga opinionsbildare och medicinska experter på sjukhus över hela världen.

Att involvera kunderna i innovationsprocessen

Medelas kunder, det vill säga användarna, bidrar till företagets innovationsprocesser. Genom att fråga kunderna om deras behov och erfarenheter av Medelas bröstpumpar och vakuumteknik kan vi skapa nya fördelar för dem. Medelas produktutveckling styrs av kundernas behov.

Tre exempel från Medelas innovationsportfölj:

Symphony: bröstpump för sjukhusbruk

Medela Symphony bröstpump pumpset

Den unika bröstpumpen Symphony innefattar pumpprogram som bygger på grundforskning vid University of Western Australia (UWA). Symphony imiterar barnets två naturliga sugmönster. Under amningen börjar barnet först att suga med lätta, snabba sugningar för att stimulera mjölkutdrivningsreflexen. Därefter växlar barnet till en långsammare, djupare rytm. Symphony var den första bröstpumpen med denna 2-Phase Expression-teknik som nådde marknaden, och den blev utgångspunkten för en ny standard.

Calma: matningsnapp

Medela har utvecklat Calma, en specialanpassad matningsnapp för bröstmjölk. Den tillämpade forskning som ledde fram till denna innovation bygger på studier av sug-, svälj- och andningsmönster under amning som har utförts vid University of Western Australia (UWA). Calma låter barnet suga, svälja och andas i sin naturliga rytm, och barnet måste skapa ett vakuum för att få mjölken att flöda. Calma gör det enkelt att växla från bröst till Calma och tillbaka till bröstet igen eftersom den imiterar barnets naturliga sugmönster.

Calma vann innovationspriset vid Kind+Jugend-mässan i Köln 2012.

Thopaz+: digitalt thoraxdränagesystem

Medela Thopaz plus thoraxdränagesystem

Thopaz+ sätter en ny standard för thoraxdränagebehandling och hantering av thoraxdränage. Alla nödvändiga funktioner ryms i en kompakt enhet som är så liten att patienten kan bära den själv. Denna innovation har blivit verklighet tack vare det nära samarbetet med läkare och vårdpersonal.