Riktlinjer för marknadsföring och målen i WHO-koden

WHO Code banner

Alla barn förtjänar bästa möjliga start i livet

Bröstmjölk är inte bara nyckeln till en god start i livet. Det ger också en mängd fördelar som varar livet ut. Amning är en kritisk faktor för folkhälsa och en av de mest effektiva förebyggande hälsoåtgärderna för barn och mammor, oavsett var de är bosatta. WHO och UNICEF rekommenderar enbart amning under sex månader. Medela stödjer denna rekommendation fullt ut.

1981 antog Världshälsoförsamlingen WHO:s internationella kod avseende marknadsföring av modersmjölksersättning som rekommendation. ”Koden”, som den kallas, är en uppsättning rekommendationer som är utformade i syfte att reglera marknadsföringen av bröstmjölksersättningar, nappflaskor och nappar. Den främjar att barn får säker och lämplig näring genom skyddande och främjande av amning.

Engagerade i amning sedan 1961

Sedan Medela grundades 1961 har stödet för ammande mammor genomsyrat allt vi gör. Vår grundare Olle Larsson gjorde detta till kärnan i Medelas mission när han formulerade vårt löfte om att stödja amning 1981:

”Vi lovar att engagera oss i amning, som ger den bästa näringen för barn och familjer. Vi lovar dessutom att se till att våra amningstillbehör och vår litteratur aldrig får användas för att påverka mammor att övergå från att amma sina barn till att mata dem med ersättning. Inte heller får våra amningstillbehör och vår litteratur på något sätt användas för att främja användning av artificiell mjölk för barn.”

Detta gäller än i dag. Våra cirka 1 800 medarbetare världen över förbinder sig att hedra vår företagsfilosofi: ”Vi finns till för att förstärka mammans och barnets hälsa genom bröstmjölkens livgivande fördelar” och vår mission och vårt varumärkeslöfte om att ”vara världens ledande förespråkare och samarbetspartner för bröstmjölk”.

I enlighet med denna mission har vi ett holistiskt synsätt där syftet är att:

  • få en bättre förståelse för amning genom vetenskap och forskning
  • stödja vårdpersonal världen över på ett bättre sätt genom utbildning
  • stödja mammor under deras amningsperiod genom utbildning och tjänster
  • Erbjuda de bästa produkterna för pumpning och matning av bröstmjölk

Ge mammor det stöd de verkligen behöver

Vi har mer än 50 års gedigen erfarenhet av vad nyblivna mammor går igenom och känner till de praktiska svårigheter och utmaningar som kan leda till att amningsfrekvensen sjunker i ett tidigt skede. Det är därför vi erbjuder flera olika lösningar – från produkter och tjänster till att kontakta mammor tidigt för att erbjuda dem utbildning och stöd – för att hjälpa dem att passa in amningen i sin livsstil på ett smidigt sätt.

Medela har lyft fram pumpteknik i ljuset. Vår verksamhet handlar dock om mycket mer än bröstpumpar, och vi erbjuder ett heltäckande stödsystem, som bland annat omfattar tillmatningssystemet, SpecialNeeds-matningsnappen och vårt system för enteral matning som hjälper sårbara och sjuka barn att få i sig bröstmjölk.

För familjer som förlitar sig på bröstpumpar är dessa produkter en viktig del av amningsplanen. I detta sammanhang är också flaskor och nappar en mycket viktig del av hela systemet.

För att fullt ut kunna stödja mammor med en heltäckande lösning kommer vi därför att fortsätta erbjuda matningsflaskor och nappar för bröstmjölk i vårt bassortiment. Eftersom vi är ett forskningsdrivet företag kommer vi att tillhandahålla evidensbaserad information om korrekt användning av flaskor och nappar, som vi gör med våra bröstpumpar och alla produkter vi erbjuder. Genom att avsätta resurser för utveckling av evidensbaserade metoder bildar vi en enad front med forskare, vårdpersonal, mammor, familjer och vårdgivare världen över som gör allt vi kan för att hjälpa mammor att amma och barn att få i sig bröstmjölk från den egna mamman.

Vårt engagemang för amning och målen i WHO-koden

Vi är en av de största amningsförespråkarna bland kommersiella företag och stödjer WHO:s rekommendationer om amning fullt ut. Vi förbinder oss dessutom att leva upp till målen i WHOkoden. Vi stödjer mammor, barn och familjer på ett tryggt och målinriktat sätt under amningsperioden och tar tydligt avstånd från att främja bröstmjölksersättning.

Nya riktlinjer för marknadsföring

Dessutom har vi utvecklat nya marknadsföringsriktlinjer för material som handlar om matning av barn, d.v.s. flaskor och nappar, i syfte att:

1. Understryka vårt stöd för WHO:s rekommendationer om amning i form av en konsekvent och lättigenkännlig ikon med en länk till en särskild webbplats med detaljerad information för våra kunder.

2. Säkerställa att flaskmatning inte idealiseras i någon del av marknadsföringsmaterialet som handlar om flaskor och nappar. Det innebär följande:

  • Vi kommer inte att göra några påståenden som antyder likheter med amning.
  • Inga barn som dricker ur flaskor kommer att visas i material som är kopplat till nappar och flaskor.
  • Lagringsflaskor med mjölk kommer att visas i material som handlar om pumpning.

Läs mer i de detaljerade riktlinjerna på vår webbplats, eftersom de tydligt avspeglar vårt engagemang för ammande mammor och utgör ett ramverk för våra kommunikationsaktiviteter.

Vi kommer att fortsätta att leva upp till vår företagsfilosofi som handlar om att förstärka mammors och barns hälsa genom bröstmjölkens livgivande fördelar, och att göra allt vi kan för att mammor ska kunna amma sina barn så länge som möjligt.

Baar, Schweiz, 26 mars 2020

Michael Larsson, VD och styrelseledamot
Annette Brüls, VD Medela AG