WHO:s rekommendationer gällande amning

Riktlinjer för marknadsföring 

Medela är stolta över att ha stöttat amning sedan 1960. Bröstmjölk är inte bara nyckeln till en god start i livet. Det ger också en mängd fördelar som varar livet ut. Det är därför Medelas filosofi handlar om att förstärka mammans och barnets hälsa genom bröstmjölkens livgivande fördelar. För att kunna förverkliga vår filosofi har vi gjort det till vårt mål att hjälpa varje mamma att ge sitt barn bröstmjölk, överallt i världen.

Som ett sätt att stärka vårt åtagande om att uppfylla målen i WHO-koden, och för att säkerställa att de produkter och tjänster vi erbjuder för mammor och barn alltid främjar fördelarna med amning, har vi tagit fram nya marknadsföringsriktlinjer som utgör ett ramverk för våra kommunikationsaktiviteter:

I linje med WHO-koden kommer Medela aldrig att stödja, saluföra eller marknadsföra bröstmjölksersättning.

Amning är och förblir livsviktigt ur Medelas perspektiv. Genom vårt pumpsortiment, våra produkter för engångsbruk (inklusive matningsprodukter) och våra tjänster strävar vi efter att hjälpa mammor och barn att uppfylla sina amningsmål och upprätthålla en långvarig amning trots eventuella perioder då de är skilda åt. Därför erbjuder Medela ett heltäckande sortiment av alternativa metoder för matning med bröstmjölk, så som flaskor och nappar, vårt tillmatningssystem, vår SpecialNeeds-matningsnapp och matningsbägare.

Alla Medelas kommunikationsmaterial – oavsett om det rör sig om skriftligt material, ljudmaterial eller visuellt material, och oavsett om det handlar om matning av barn och riktar sig till gravida kvinnor eller mammor till spädbarn eller lite äldre barn – ska införliva följande punkter:

 • Stöd för Världshälsoorganisationens rekommendationer gällande amning
 • Framhävande av fördelarna med och överlägsenheten hos amning jämfört med matning med ersättning
 • Understrykande av Medelas mål om att varje barn ska få bröstmjölk under så lång tid som möjligt.
 • Uppmärksammande av den inverkan som införande av matning med ersättning kan ha på bröstmjölksproduktionen.

Vi åstadkommer detta genom att på och i allt material som handlar om matning av barn inkludera:

 • En konsekvent och lättigenkännlig ikon
Who_code_with_text
 • Intill denna ikon kommer det att finnas en länk till ett specialområde på vår webbplats: - www.medela.com/WHO där följande information kommer att finnas:
 1. Budskapet att Medela stödjer Världshälsoorganisationens rekommendationer gällande amningsperiod – helamning under de första sex månaderna följt av fortsatt amning i kombination med annan mat under minst två år som det bästa alternativet för barn och deras mammor.
 2. Detaljerad information om rekommendationerna där fördelarna med och överlägsenheten hos amning jämfört med matning med ersättning framhävs.
 3. Ytterligare information om den inverkan som införandet av matning med ersättning kan ha på bröstmjölksproduktion och en förklaring om att amning vid bröstet ska vara väletablerad innan flaskmatning med bröstmjölk införs.
 4. Utbildningsmaterial som stöttar och hjälper ammande mammor att uppfylla sina amningsmål och upprätthålla en långvarig amning.

Det kommer inte att finnas några annonser eller annan form av marknadsföring till allmänheten om matningsflaskor och nappar på ett sätt som gör att amningsfrekvensen går ned.
Det innebär följande:

 • Alla relevanta material kommer att innehålla den ikon och den webblänk som beskrivs ovan.
 • Vi idealiserar inte flaskmatning (ingen användning av budskap av typen ”Förenkla amningen”, ”Det enklaste sättet att mata”, ”Matning har aldrig varit enklare” eller liknande intill flaskor).
 • Det kommer inte att finnas några budskap som antyder likheter med amning (”Lika bra som amning”, ”Nappar som är formade precis som mammors bröstvårtor”, ”Nästan som naturlig amning” o.s.v.).
 • Inga barn som dricker ur flaskor kommer att visas i material som är kopplat till nappar och flaskor.
 • Lagringsflaskor med mjölk kommer att visas i material som handlar om pumpning.

Vi kommer inte, vare sig direkt eller indirekt, att tillhandahålla produktprover till gravida kvinnor, mammor eller deras familjemedlemmar inom ramen för koden. Produktprover inom ramen för koden kommer inte att tillhandahållas till vårdpersonal förutom i fall där det rör sig om professionell utvärdering eller forskning på institutionell nivå.

Medela kommer inte att visa upp produkter på vårdinrättningar inom ramen för koden.

Alla bidrag som Medela ger till en person som arbetar inom vården, eller för hans/hennes räkning, till stipendium, studieresa, forskartjänst, deltagande vid yrkeskonferenser eller liknande, kommer Medela att redovisa för den institution som personen är kopplad till, och kommer att säkerställa att liknande redovisningar görs av mottagaren.

Amning kommer att fortsätta att vara livsviktigt ur Medelas perspektiv då vi eftersträvar att hjälpa mammor och barn med deras amningsresa genom vårt pumpsortiment, våra matningsprodukter, våra tillbehör och våra tjänster.

Om du noterar någon bristande efterlevnad av Medelas riktlinjer för marknadsföring, vänligen kontakta oss via denna e-postadress: marketingguidelines@medela.com