Stödmaterial för mammor

Vi strävar efter att stärka mammor genom kunskap för att underlätta den fantastiska bröstmjölksresan för dem och deras barn. Här hittar du de senaste tillskotten till vår kunskapsbank Medela Knowledge, där alla mammor kan hitta faktabaserad och uppdaterad information om amning:

E-boken Bröstmjölkens fantastiska funktioner

Medela Amazing Breast Milk e-book promotion

Amning är något alldeles speciellt, vackert och praktiskt – precis som vår kostnadsfria e-bok. Den här interaktiva, digitala guiden tar dig genom alla viktiga faser i din mjölkproduktion.

Läs nu

Vad är ”normalt” när det gäller amning?

What is-normal in breastfeeding

Doktor Jacqueline Kent, expert inom laktation på University of Western Australia, har genom sitt arbete kunnat visa världen att det finns ett brett intervall som kan kallas ”normalt” när det gäller helamning. I sin forskning har hon tittat på hur länge barn äter, hur länge varje amningstillfälle varar och hur mycket bröstmjölk ett barn får i sig vid varje amningstillfälle.

Insikten om att det finns ett brett intervall för vad som kan anses vara normalt gör att man kan känna sig tryggare i att det sätt på vilket en själv och ens barn ammar är normalt, och att det också sannolikt skiljer sig helt och hållet från hur ens vänner och deras barn gör. Att känna till de normala intervallen kan hjälpa alla mammor att känna sig mer självsäkra i rollen som ammande mamma.

Ladda ned PDF med infografik, 60 kB

Vad gör bröstmjölk så fantastisk?

What makes breast milk so amazing

Din bröstmjölk lever! Bröstmjölken är unik och fascinerande – och ingenstans finns två mammor som producerar exakt samma mjölk. Bara du kan ge ditt barn de levande cellerna i din bröstmjölk.

Enbart bröstmjölk i sig ger ditt barns hjärna kraft att nästan fördubblas i massa under barnets sex första månader i livet! Din mjölk ändrar till och med färg beroende på vad du äter!

Några gånger om året upptäcker forskare nya komponenter i bröstmjölk, och Medela är stolta över att delta i denna spännande forskning.

Ladda ned PDF med infografik, 186 kB

Får ditt barn i sig tillräckligt med bröstmjölk?

Is my baby getting enough breast milk?

Många mammor undrar över hur de kan veta att barnet verkligen får i sig tillräckligt med bröstmjölk. I en värld där vi mäter och jämför allting kan det för vissa mammor vara stressande att inte veta hur mycket mjölk barnet dricker.

I vår infografik ser du tre enkla metoder du kan använda för att ta reda på om ditt barn får i sig tillräckligt med mjölk: vikt, blöjor och barnets beteende. Om du märker av tecken på att du inte har tillräckligt med mjölk kan du läsa om olika sätt att öka din mjölkproduktion i den här texten.

Ladda ned faktablad som PDF, 99 kB

Läckande bröst: Vad du behöver veta

Leaking breasts: What you need to know

Du kanske oroar dig över om brösten läcker för mycket, för lite eller om ena bröstet läcker mer än det andra. Läckage kan vara besvärande, men det är helt normalt.

I den här texten förklarar vi varför brösten läcker efter förlossningen och hur man ska hantera läckage på bästa sätt.

Ladda ned faktablad som PDF, 48 kB

Initiera mjölkproduktionen

Initiat milk production

Alla mammor går igenom samma laktationsprocesser för att bygga upp sin mjölkproduktion, vare sig förlossningen sker för tidigt eller efter fullgången graviditet. Denna amningsresa kan beskrivas som en sekvens bestående av fyra stadier:

Utveckla – utveckla bröstvävnaden under graviditeten

Initiera – initiera mjölkproduktionen under de första dagarna efter förlossningen

Bygga upp – bygga upp mjölkproduktionen under de första veckorna efter förlossningen

Upprätthålla – upprätthålla mjölkproduktionen under kommande månader och år.

Det är viktigt för alla mammor att det blir rätt från början eftersom detta har stor betydelse för den framtida mjölkproduktionen. Amning under den första timmen efter födseln och normal, frekvent och effektiv amning därefter är mycket viktiga faktorer för att man ska producera tillräckligt med mjölk

Ladda ned PDF med infografik, 106 kB

Optimerad mjölkutdrivning

Optimising milk removal

För att en tillräckligt stor mjölkproduktion ska bli möjlig måste barnet kunna driva ut mjölk från bröstet på ett optimalt sätt. Om ett barn inte kan göra detta under de första timmarna eller dagarna är det mycket viktigt att mjölken i stället drivs ut frekvent genom urpumpning.

Om en bröstpump används för att hjälpa till att bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen när mjölken har ”runnit till”, är det väldigt fördelaktigt att använda 2-Phase Expression-teknik och dubbelpumpning. I infografiken förklarar vi skälen till detta och ger tips om hur du kan få till en bekväm och effektiv pumpning.

Ladda ned PDF med infografik, 70 kB

Värdet av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar

Value of mother's milk in the NICU

Bröstmjölk är så värdefull, eftersom den har fantastiska egenskaper som kan minska risken för sjukdomar hos barn som måste vistas på neonatal intensivvårdsavdelning. Ju mer bröstmjölk dessa barn får i sig, desto fler hälsofördelar kan man se – och effekten är som störst under barnens första veckor och månader i livet.

De skyddande och näringsgivande beståndsdelarna i bröstmjölk minskar risken för utveckling av prematurrelaterade sjukdomar.

Varje droppe bröstmjölk är värdefull för sköra barn som har fötts för tidigt och/eller är sjuka.

Ladda ned PDF med infografik, 146 kB

Är donerad bröstmjölk likvärdig med egen bröstmjölk?

Mother's milk vs donor milk

När bröstmjölk från den egna mamman inte är tillgänglig är det rutin på neonatala intensivvårdsavdelningar att använda pastöriserad donerad bröstmjölk. Trots att både bröstmjölk från den egna mamman och donerad bröstmjölk kallas ”bröstmjölk” finns det betydande skillnader mellan de två vad gäller de hälsoresultat de leder till.

Att ge barn bröstmjölk från den egna mamman bör alltid vara förstahandsvalet innan donerad bröstmjölk används. Även om donerad bröstmjölk är en värdefull resurs för sjuka barn eftersom den är överlägsen bröstmjölksersättning kan den inte anses vara likvärdig bröstmjölk från barnets egen mamma.

Alla insatser för att hjälpa mammor till för tidigt födda och sjuka barn att initiera, bygga upp och upprätthålla en effektiv produktion av den egna bröstmjölken är oerhört viktiga.

Ladda ned PDF med infografik, 2,4 MB

Ytterligare material