WHO rekommendationer gällande amning

WHO Code banner

Medela stödjer fullt ut Världshälsoorganisationens rekommendation om amningsperiod.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att mammor över hela världen ska helamma sina barn under barnens första sex månader i livet för att de ska växa och utvecklas och må så bra som möjligt. Därefter ska de ges lämplig föda som komplement samtidigt som ammandet ska fortsätta upp till två års ålder eller längre.

Internationella hälsoorganisationer är överens om att om barnet får rätt näring genom amning under den här perioden så bidrar det till hjärnans uppbyggnad och kroppens tillväxt, och det ger barnet bättre förutsättningar i skolan och minskar risken för utveckling av tillstånd som bland annat diabetes och övervikt senare i livet.1 Medela ställer sig helt och hållet bakom detta.

Under de första tusen dagarna av ett barns liv – från befruktningen till tiden runt barnets andra födelsedag – har du fantastiska möjligheter att lägga grunden för barnets framtida hälsa och välmående.2  Från det ögonblick då du blir gravid börjar din kropp tillverka en helt ny människa. Inom en månad börjar den också bilda ett fantastiskt nytt matningssystem.3 Din bröstmjölk är inte bara fullpackad med proteiner, mineraler, vitaminer och fett i exakt de proportioner ditt barn behöver. Den är också full av tusentals skyddande ämnen, tillväxtfaktorer och celler som bekämpar infektioner och bidrar till att ditt barns hjärna utvecklas. Bröstmjölken lägger grunden för barnets framtida hälsa – och bidrar också positivt till din egen hälsa. Amning skyddar dig också mot bröstcancer och kan även ge skydd mot äggstockscancer och diabetes typ 2.1

Din fantastiska bröstmjölk är specialanpassad för ditt barn under varje utvecklingssteg från precis efter födseln fram till småbarnsåldern, och den förändras i takt med barnets dagliga behov. 4 Det finns bokstavligt talat tusentals olika ingredienser i bröstmjölk, och de flesta kan inte återskapas på konstgjord väg.

Du behöver inte ha en perfekt livsstil för att kunna amma. Faktum är att studier från runtom i världen visar att även om en mamma har en undermålig kosthållning5 så är fördelarna med att amma ändå lika stora jämfört med matning med ersättning.1

Och det är inte allt! Amning är bättre för miljön jämfört med ersättning, eftersom det inte innefattar någon intensiv djuruppfödning eller överdriven vattenförbrukning, inga utsläpp från fabriker eller fossila bränslen i samband med framställning, inga transportrelaterade bränslen eller utsläpp och inget förpackningsavfall. Bara i USA används 550 miljoner ersättningsbehållare per år. 6

Mjölkersättning som ett komplement till amning rekommenderas inte. Dina bröst måste stimuleras frekvent genom amning för att din mjölkproduktion ska vara tillräcklig både i nuläget och längre fram. Om du vill börja med flaskmatning rekommenderas du att vänta tills din mjölkproduktion är väletablerad och amningen går smidigt. När man inför flaskmatning blir barnen mätta och vill inte äta så ofta vid bröstet som tidigare. Detta leder i sin tur till att bröstets förmåga att producera tillräckligt med mjölk minskar. Ersättning bör endast användas om det behövs av medicinska skäl, och dessa skäl tas i sådana fall upp av din vårdgivare.