Användarvillkor för kundrecensioner och frågor och svar

Vi på Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG (”Medela” eller ”vi/oss”) tar gärna emot feedback om våra produkter och svarar gärna på eventuella frågor. Vi är glada över att kunna erbjuda dig tjänster på ett enkelt sätt via Bazaarvoice Inc. Du hittar detaljerad information om den plattform som används i vår Sekretessinformation. Dessa Användarvillkor reglerar användningen av de tjänster för ”Kundrecensioner” och ”Frågor och svar” som vi tillhandahåller.

Ansvar för innehåll

Medela ger dig möjlighet att skicka in kundrecensioner och ställa produktrelaterade frågor (”innehåll”). Vi granskar inte ditt innehåll. Du är ensam ansvarig för ditt innehåll. Medela förbehåller sig rätten att radera eller vägra att publicera ditt innehåll i händelse av ett misstänkt brott mot användarvillkoren eller av andra allvarliga skäl. Vi har ingen skyldighet att publicera innehåll.

När det gäller innehåll som du laddar upp till plattformen garanterar du följande:

 • Du är ensam författare till och upphovsrättsinnehavare av innehållet.
 • Du avstår frivilligt från alla ”immateriella rättigheter” i samband med detta innehåll.
 • Allt innehåll du publicerar är sanningsenligt.
 • Du är minst 18 år.
 • Användningen av innehållet du tillhandahåller strider inte mot dessa Användarvillkor och skadar inte någon fysisk eller juridisk person.

Du samtycker även till att inte skicka innehåll till oss:

 • som du vet är falskt, felaktigt eller vilseledande,
 • som medför intrång i upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller personlighetsrättigheter eller dataskyddsrättigheter som tillhör tredje part,
 • som bryter mot lagar, förordningar eller krav (inklusive, men inte begränsat till, krav avseende konsumentskydd, orättvis konkurrens, jämställdhet och vilseledande reklam),
 • som är eller får en ärekränkande, nedsättande och diskriminerande effekt på grund av religion eller etnisk bakgrund, eller är hotande eller stötande mot en individ, ett partnerskap eller en organisation,
 • för vilket du har mottagit betalning eller annan ersättning från en obehörig tredje part,
 • som innehåller information om andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer,
 • som innehåller datorvirus, maskar eller andra potentiellt skadliga datorprogram eller filer.

Ersättning

Du åtar dig att försvara och hålla Medela (och dess officiella representanter, direktörer, agenter, moderbolag, dotterbolag, anställda och externa tjänsteleverantörer, inklusive Bazaarvoice, Inc.) skadeslösa när det gäller anspråk, krav och skador samt följdskador av något som helst slag, oavsett om de är kända eller okända, inklusive rimliga juridiska avgifter som uppstår till följd av att du inte uppfyller dina försäkringar ovan eller på grund av överträdelse av en lag eller brott mot tredje parts rättigheter från din sida.

Beviljande av rättigheter

För allt innehåll du skickar in ger du Medela och dess moderbolag och dotterbolag en obegränsad, oåterkallelig och överförbar användarrätt som är kostnadsfri och obegränsad vad gäller utrymme, tid och innehåll. Denna användarrätt omfattar i synnerhet rätten att kopiera, ändra, radera och översätta innehållet och att publicera det i valfri form, valfritt medium med hjälp av valfri teknik.