Information om behandling av dina personuppgifter i kundrecensioner samt i frågor och svar

Vi på Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG (”Medela” eller ”vi/oss”) tar gärna emot feedback om våra produkter och svarar gärna på eventuella frågor. Vi är glada över att kunna erbjuda dig tjänster på ett enkelt sätt via Bazaarvoice Inc. Att skydda din integritet är viktigt för oss. Därför vill vi ge dig följande information om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar när du använder våra tjänster.

 1. Ansvarig för bearbetning av personoch kontaktuppgifter (personuppgiftsansvarig)

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str 2
85386 Dietersheim
Tyskland
privacy@medela.com

 1. Rättslig grund för och syfte med behandlingen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke som du ger frivilligt och som du när som helst kan återkalla. Vi behandlar dina personuppgifter så att du kan använda våra tjänster. Innan du använder tjänsterna ombeds du att ange ett valfritt användarnamn och din e-postadress, som vi använder för att verifiera din recension. Du använder tjänsten ”Kundrecensioner” genom att välja önskat antal stjärnor i de knappar som visas som en övergripande recension samt för olika produktkategorier. Du kan även lägga till kommentarer i dina recensioner. Beroende på produkt kan du välja att svara på ytterligare frågor. Du kan använda vår tjänst ”Frågor och svar” för att ställa frågor. När dina frågor har besvarats kommer du att få ett e-postmeddelande.

Om du använder våra tjänster och skickar in en recension eller fråga kan det hända att vi kontaktar dig via e-post för att om tillämpligt klargöra frågor eller erbjuda dig hjälp, till exempel om du i din recension/fråga antyder att du är missnöjd med våra produkter.

Du kan även ge oss ditt samtycke om att få information om Medelas breda utbud av tjänster, produkter, utbildningar och evenemang, samt information om aktuella ämnen som kan intressera dig (digitalt eller via post). Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 8. Du kan avregistrera dig från att få e-postmeddelanden från oss genom att klicka på länken ”avregistrera” i slutet av e-postmeddelandet.

När vi ber dig om ditt samtycke använder vi den så kallade ”dubbel opt-in”-processen, dvs. när du samtycker till marknadsföring får du en bekräftelse via e-post med en länk som du ska klicka på för att bekräfta ditt samtycke. Genom denna dubbla aktiveringsmetod säkerställer vi att e-postkontots ägare samtycker till att ta emot meddelanden från Medela.

De svar du anger i kundrecensionsprocessen kan också användas för statistiska ändamål där så är nödvändigt. I detta fall är dina personuppgifter helt anonymiserade.

Alla personuppgifter vi samlar in kommer endast att användas för de syften som nämns ovan. De kommer varken att behandlas eller analyseras automatiskt för profilering.

 1. Typer av personuppgifter:
 • Identifierings- och kontaktuppgifter (inklusive användarnamn)
 • Ålder
 • Kön
 • Information om barn
 • Information om graviditet
 • Information om produktköp
 • Information om produkten (t.ex. storlek, förpackning, färg)
 • Produktrekommendation
 • Informationskällor
 • Recension av produkten med avseende på kvalitet, prisvärdhet, bekvämlighet osv.

Obligatorisk fält som måste fyllas i när du använder våra tjänster är markerade med (*).

När du använder våra tjänster kan du inte identifieras personligen av andra användare av vår webbplats. Du avgör själv om du vill ange ytterligare personuppgifter, utöver de obligatoriska uppgifterna. Observera att det kan hända att du kan identifieras personligen när du anger användarnamn eller anger text i fritextfälten. Vi rekommenderar att du skyddar din integritet och använder våra tjänster anonymt, utan att uppge några personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att avstå från att publicera eller (delvis) anonymisera recensioner eller frågor som innehåller personuppgifter.

 1. Mottagare och mottagarkategorier

För ovanstående ändamål kommer de kundrecensioner som publiceras på vår webbplats och som omfattar dina personuppgifter (om de offentliggörs) att vidarebefordras till olika tredjepartsleverantörer (apotek, återförsäljare av babyprodukter, andra online-återförsäljare) och Medelas dotterbolag världen över, som också kommer att publicera dessa recensioner på sina webbplatser.

För verifiering och utvärdering av recensioner och frågor har Medela anlitat en tjänsteleverantör (Bazaarvoice Inc., ett Delaware-företag 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA) som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Medela har ingått ett avtal med denna tjänsteleverantör för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Tjänsteleverantören får inte vidarebefordra dina personuppgifter till obehörig tredje part eller använda dem för andra ändamål än de som anges häri.

 1. Ursprungskälla för dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan också komma från andra tredjepartsleverantörer (apotek, återförsäljare av babyprodukter, andra online-återförsäljare) där du har recenserat våra produkter. För information om hur dessa tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter, se integritetsinformationen från relevant tredjepartsleverantör.

 1. Placering och varaktighet för lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras på servrar inom EU. Dina personuppgifter lagras tills du återtar ditt samtycke.

 1. Överföring av uppgifter till ett rättssystem utanför Schweiz/EU/EES

Bazaarvoice och vissa dotterbolag till Medela är baserade i länder utanför EU/EES och Schweiz som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som ditt hemland. Medela säkerställer att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att dina personuppgifter ska skyddas i enlighet med gällande krav.

Observera att publicerade kundrecensioner och frågor där det går att identifiera dig personligen är synliga för användare på vår webbplats världen över. I tjänsten ”Frågor och svar” kan dina frågor komma att besvaras inte bara av Medela, utan även av slumpmässiga användare av webbplatsen.

 1. Dina rättigheter/Kontakta oss

Rätt till tillgång till information: Du har rätt att få tillgång till information om dina personuppgifter som samlas in, behandlas eller, i tillämpliga fall, vidarebefordras till tredje part.

Rätt att begära rättelse av information: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att begära radering (rätt att bli bortglömd): Med förbehåll för lagstadgade lagringsperioder har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas – till exempel om dina personuppgifter inte längre behövs för det ursprungliga syfte för vilket de samlades in.

Rätt till begränsad databehandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om behandlingen är olaglig eller om dina personuppgifter inte är korrekta.

Rätt till uppgiftsportabilitet: Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till dig eller, om det är tekniskt möjligt, till en annan personuppgiftsansvarig som du själv väljer.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål eller återkalla ditt samtycke till sådan behandling.

Observera att din möjlighet att hävda ovannämnda rättigheter i undantagsfall kanske inte kan garanteras på grund av rättsliga eller regulatoriska krav.

Om du vill hävda någon av ovannämnda rättigheter kan du skicka din begäran till Medela AG, Data Protection Officer, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Schweiz, eller skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på  privacy@medela.com.

Om du vill skicka in ett officiellt klagomål kontaktar du din lokala dataskyddsmyndighet (i Tyskland: Lista över kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter i de tyska förbundsländerna /  https://www.bfdi.bund.de).