Forskning inom thoraxdränage

Medela har en lång tradition av att stödja medicinsk forskning genom samarbete med ledande läkare, forskare, sjukhus och forskningsinstitut. Thoraxdränagesystemen Thopaz och Thopaz+ från Medela har varit i fokus för flera forskningsstudier.
Thopaz-forskning

Medela har god förståelse för de komplexa behoven hos olika vårdinstanser. För att hjälpa sina kunder har företaget därför utforskat hur man kan åstadkomma:

  • effektivare klinisk vård
  • förbättrade kliniska resultat
  • effektivitet som kan bevisas med kostnads-nyttoanalyser

Ett av våra ständiga mål är att samarbeta med läkare och vårdpersonal för att visa hur användning av Medelas thoraxdränagesystem kan leda till evidensbaserade framgångar.

De senaste forskningsrönen

De moderna thoraxdränagesystemen från Medela har varit i fokus för flera forskningsstudier. Mer information finns i de senaste publikationerna som visas i listan nedan.

Publiceringsmatris (filter för avgränsade sökresultat)
sänka vårdkostnader
kortare sjukhusvistelser
färre komplikationer
mer förutsägbart behandlingsresultat
kortare behandlingstid med thoraxdränage
förbättrad hantering av thoraxdränage
högre patienttillfredsställelse
förbättrad arbetssituation för vårdpersonal


Year publication [Author, Journal, Year]
2015 C. Pompili et al; Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Sep 26. Recurrent air leak soon after pulmonary lobectomy: an analysis based on an electronic airflow evaluation.
2015 C. Pompili et al; Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Sep 10. Regulated drainage reduces the incidence of recurrence after uniportal VATS bullectomy for primary spontaneous pneumothorax: a propensity case matched comparison versus unregulated drainage
2015 D. Southey et al; Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Sep;23(7):832-8. Discharge of thoracic patients on portable digital suction: Is it cost-effective?
2015 A. Chavarín et al; Surgical Science, 2015, 6, 352-357. The Role of Ultrasound and Air Leak Measurement in Assessing Lung Expansion after Thoracic Surgery.
2015 AL McGuire et al; Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2015 Oct;21(4):403-7. Digital versus analogue pleural drainage phase 1: prospective evaluation of interobserver reliability in the assessment of pulmonary air leaks.
2015 M. Lijkendijk et al; Eur J Cardiothorac Surg. 2015 Dec;48(6):893-8. Electronic versus traditional chest tube drainage following lobectomy: a randomized trial
2014 C. Pompili et al; Ann Thorac Surg. 2014 Aug;98(2):490-6; discussion 496-7. Multicenter international randomized comparison of objective and subjective outcomes between electronic and traditional chest drainage systems.
2014 S. Jablonski et al., Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15 Efficacy assessment of the drainage with permanent airflow measurement in the treatment of pneumothorax with air leak.
2013 A. Brunelli et al; Eur J Cardiothorac Surg. 2013 May;43(5):899-904. Regulated tailored suction vs regulated seal: a prospective randomized trial on air leak duration. 
2013 Marjanski et al; Thoracic Surgery 2013. The implementation of a digital chest drainage system significantly reduces complication rates after lobectomy
– a randomized clinical trial.
2013 F. Leo et al., Ann Thorac Surg. 2013 Oct;96(4):1234-9. Does the external Pleural suction Reduce Prolonged Air Leak After lung Resection? Result from the AirINTTrial After 500 Randomized cases.
2013 RC. Boshuizen et al., J Bronchology Interv Pulmonol. 2013 Jul;20(3):200-5 Pleural pressure swing and lung expansion after malignant pleural effusion drainage.
2012 A. Linder et al; Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):622-6. Postoperative chest tube management: snapshot of German diversity.
2012 WS. Jenkins et al; BMJ Case Rep. 2012 Jun 8;2012. The use of a portable digital thoracic suction Thopaz drainage system for the management of a persistent spontaneous secondary pneumothorax in a patient with underlying interstitial lung disease.
2012 D. Danitsch et al; Nurs Times. 2012 Mar 13-19;108(11):16-7 Benefits of digital thoracic drainage systems
2012 M. Refai et al., Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Apr;41(4):831-3 The values of intrapleural pressure before the removal of chest tube in non-complicated pulmonary lobectomies.
2011 S. Rathinam et al; J Cardiothorac Surg. 2011 Apr 21;6:59. Thopaz portable suction systems in thoracic Surgery: An end user assessment and feedback in a tertiary unit.
2011 C. Pompili et al; Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3. Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage.
2010 JM. Mier et al; CIR ESP. 2010;87(6):385–389. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: Prospective and comparative study.
2010 R. Cerfolio et al.,Thorac Surg Clin. 2010 Aug;20(3):413-20. Digital and smart chest drainage systems to monitor air leaks: the birth of new era?
2009 R. Cerfolio et al; Multimed Man Cardiothorac Surg. 2009 Jan 1;2009(409):mmcts.2007.003129. The quantification of postoperative air leaks.
Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Patientvård

Läs mer