Thopaz™ förkortar behandlingstiden med thoraxdränage och förkortar sjukhusvistelsen med en hel dag

I dag presenterar Medela Healthcare forskningsresultat som visar att luftläckagets varaktighet, behandlingstiden med thoraxdränage och den postoperativa sjukhusvistelsen blev signifikant kortare för de patienter som behandlats med det digitala dränagesystemet Thopaz™ jämfört med de patienter som behandlats på traditionellt sätt. Resultaten från en nyligen genomförd internationell studie som omfattade 400 patienter visade på en förbättrad förmåga att ta sig upp ur sängen, att systemet är lätthanterligt för patienter och personal och, framför allt, att sjukhusvistelsen blir en hel dag kortare.

Resultaten presenterades för första gången vid Society of Thoracic Surgeons femtionde årsmöte i Orlando i Florida. Professor Frank Detterbeck, överläkare vid enheten för thoraxkirurgi vid Yale School of Medicine, kommenterade resultatet: ”Denna randomiserade studie visar på en statistiskt signifikant förkortning av sjukhusvistelsen med en hel dag genom användning av det digitala thoraxdränagesystemet Thopaz.” 

Syftet med denna betydande studie var att utvärdera effekten av digitala system för thoraxdränage som tillhandahåller objektiva data i jämförelse med traditionella dränagesystem. Faktorer som undersöktes var varaktigheten av luftläckage, tidpunkt för borttagning av thoraxdränagekatetrar samt sjukhusvistelse efter lobektomi/segmentell resektion. Den globala undersökningen utfördes vid fyra center i olika länder: i USA (New Haven), Storbritannien och Italien samt Hong Kong.

Resultaten från denna första multicenterstudie av Medelas digitala thoraxdränagesystem Thopaz™ visar att det finns en global samstämmighet mellan de olika centren. En av huvudförfattarna var doktor Alessandro Brunelli från Ospedali Riuniti i Ancona i Italien, generalsekreterare för European Society of Thoracic Surgeons. Han konstaterade att ”analysen visade att slutsatserna från de olika deltagande centren överensstämde med varandra. Detta utgör intressant och ny information som bevisar att effekten av Thopaz™ är konstant under olika förutsättningar.”

Medelas thoraxforskningschef, fil dr Inez Cregan, säger att ”dessa resultat har bekräftat tidigare undersökningar som har utförts på enskilda center och har visat att Thopaz™ konsekvent förbättrar patientvården. Den här typen av studier stärker Medelas engagemang för forskning och evidensbaserade arbetssätt.”

På samma kongress presenterade John C. Wain, MD, forskarassistent i kirurgi och chef för lungtransplantationsprogrammet på Massachusetts General Hospital, sina resultat från en separat oberoende undersökning. Han konstaterade där att ”vi har kunnat eliminera två röntgenbilder per patient när vi har använt Thopaz™, vilket har sänkt den totala kostnaden per patient”. 

Medela har varit ledande inom medicinsk vakuumteknik i över 50 år, och har rönt stora framgångar när det gäller att utveckla innovativa och prisbelönta produkter med tillförlitlig schweizisk teknik av hög kvalitet. Medela har 17 dotterbolag i Europa, Nordamerika och Asien och distribuerar sina produkter i mer än 90 länder.

Thopaz™ från Medela är ett nyskapande, smart, mobilt och digitalt thoraxdränagesystem som ökar kvaliteten i patientvården.

Kontakt

Om du vill ha mer information om Thopaz™ eller andra Medela-produkter kan du skicka e-post till info@medela.se, ringa 08-588 03 200 eller besöka www.medela.se Huvudkontoret: Medela AG, Lättichstrasse 4B, 6340 Baar, Schweiz, tel. +41 41 769 51 51.