Förlossning med sugklocka

Flera olika tekniker kan användas för att stötta kvinnan under förlossningen. För förlossning med sugklocka erbjuder Medela en lösning med aktivt vakuum och ett stort urval av sugklockor, inklusive flergångs- och engångssugklockor. Medelas system för förlossning med sugklocka är utformat för effektiv användning så att obstetriker kan genomföra säkra, individanpassade ingrepp.