Kirurgisk sugning

Medicinska sugpumpar används under och efter operation för att avlägsna operationsvätskor, vävnad (inklusive ben), gaser och kroppsvätskor. Medela utvecklar högkvalitativ vakuumteknik som ger tillförlitligt vakuum och samtidigt är enkel att hantera – två viktiga faktorer för den dagliga verksamheten på sjukhuset eller kliniken.