Tillbehör Basic och Dominant Flex

Sugpumparna Dominant Flex och Basic erbjuder tillförlitlig sugning med långvarig prestanda för flera olika användningsområden på läkarmottagningar, sjukhusavdelningar, operationssalar och akutmottagningar.

Tillbehör

Tillbehör

Uppsamlingssystem för flergångsbruk

 • för enkel och kostnadseffektiv uppsamling av vätska.
 • autoklaverbara behållare i polysulfon med lock, i storlekarna 1, 2, 3 och 5 liter.

Engångssystem för uppsamling av vätska

 • för hygienisk, användarvänlig och kostnadseffektiv vätskehantering.
 • engångssugpåsar och återanvändbara plastbehållare (PC) i storlekarna 1,5 och 2,5 liter.

Universalklove

 • för att montera sugbehållare på en standardskena.

Filter

 • skyddar pumpen från överströmning och partiklar och skyddar omgivningen från bakterier och lukt.

Koger med hållare

 • för katetrar eller suginstrument (passar 25 mm skena).

Fotstyrd strömbrytare

 • för att starta och stänga av sugpumparna Basic och Dominant Flex.

Fotstyrd vakuumregulator

 • för reglering av vakuum och snabb avstängning utan att använda händerna.

Slang

 • engångsslangar eller återanvändbara slangar i olika material och med olika diameter och längd.

Apgartimer

 • för tillförlitliga påminnelser om att utföra Apgar-test.
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Pediatriska och obstetriska lösningar

Läs mer