Luftvägssugning

Luftvägssugning avlägsnar sekret som har ansamlats i luftvägarna. Medelas tre sugpumpar uppfyller kraven i de mest strikta internationella standarderna och alla krav för skonsam användning: snabb vakuumbildning, tillförlitlighet när pumpen används samt låg ljudnivå under drift. Sugpumpar som presterar och håller!

En annan viktig aspekt är den kompakta storleken, något som kännetecknar alla Medelas pumpar för luftvägssugning och som ger patienten bättre rörlighet.