Tillbehör för Clario och Clario Toni

Clario-systemet är perfekt för luftvägssugning i hemmet, på resor eller på läkarmottagningen.

Tillbehör

Behållarset

Medela Clario och Clario Toni behållare tillbehör
  • för uppsamling av sekret.

Engångssugslang med fingertoppsreglage

Medela Clario och Clario Toni tillbehör fingertoppsslang
  • för fastsättning av sugkatetern.

Vakuummätare

Medela Clario och Clario Toni tillbehör vakuummätare
  •  till kontroll av vakuumnivåerna för pumparna Clario och Clario Toni.

SoftCase-bärväska

Medela Clario och Clario Toni SoftCase tillbehör
  • för säker och diskret transport av Clario-pumpen och dess tillbehör.

Anslutningskabel för 12 V

Medela Clario och Clario Toni tillbehör bilkabel
  • gör att pumparna Clario och Clario Toni kan laddas tex. i bilen.