Tillbehör för Clario och Clario Toni

Clario-systemet är perfekt för luftvägssugning i hemmet, på resor eller på läkarmottagningen.

Tillbehör

Tillbehör

Behållarset

  • för uppsamling av sekret.

Engångssugslang med fingertoppsreglage

  • för fastsättning av sugkatetern.

Vakuummätare

  •  till kontroll av vakuumnivåerna för pumparna Clario och Clario Toni.

SoftCase-bärväska

  • för säker och diskret transport av Clario-pumpen och dess tillbehör.

Anslutningskabel för 12 V

  • gör att pumparna Clario och Clario Toni kan laddas tex. i bilen.
Relaterade produkter
Relaterade produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Pediatriska och obstetriska lösningar

Läs mer

Luftvägar

Läs mer