Invia NPWT-förband - sortiment

När Invia NPWT-förband inkl. FitPad används med Invia system för sårbehandling med negativt tryck kan vårdpersonalen vara säkra på att det negativa trycket appliceras över hela sårområdet (1). Snabb identifiering av stopp i systemet1 från pump till förband, säker (2) anslutning av slang och enkel applicering av NPWT-förbanden bidrar till trygg, enkel och säker behandling.

NPWT-förband

Set med Invia skumförband med sugmunstycke (FitPad)

Består av:

 • Svart skum, tillverkat av ett hydrofobiskt material bestående av nätformad polyester och polyuretan
 • FitPad sugmunstycke med snabbkoppling
 • Transparent film (en eller flera, beroende på setets storlek)

Alla komponenter förpackas tillsammans och steriliseras med etylenoxid (EO).

Set med Invia skumförband finns i fyra storlekar: Litet, Mellan, Stort och Extra stort.

Säker behandling med Invia NPWT-förband

Set med Invia gasvävsförband med sugmunstycke (FitPad)

Smidigt förpackade set med enskilda steriliserade komponenter.

Varje gasvävsset innehåller:

 • Gasväv: dyna eller rulle
 • FitPad sugmunstycke med snabbkoppling
 • Transparent film (en eller två, beroende på setets storlek)
 • Saltlösning (en eller två injektionsflaskor beroende på setets storlek)

Set med Invia gasvävsförband finns i två storlekar: Mellan och Stort.

Invia vitt skumförband för NPWT

Invia vitt skumförband är ett polyvinylalkoholskum (PVA-skum) med öppna celler och hydrofila egenskaper som ger effektiv absorption för att säkerställa tillförlitlig borttransport av sårexudat.*

Invia vitt skumförband finns i två storlekar:

 • 10 x 7,5 x 0,9 cm
 • 15 x 10 x 0,9 cm

Produkterna steriliseras med gammastrålning.

Invia FitPad sugmunstycke (st., steril artikel)

 • Den smidiga utformningen med flexibla flikar runt Invia FitPad gör den enkel att applicera även på svåråtkomliga områden.
 • Snabbanslutningen mellan förbandsslangen och behållarens slang gör det enkelt att fästa enheten på ett säkert sätt (2).

Y-anslutning

 • Gör att två sårområden på samma patient kan behandlas med en och samma enhet.

Transparent film (st., steril artikel)

 • De intuitiva markeringarna på den transparenta filmen förenklar appliceringstekniken.
 • Den transparenta filmens storlek är 26 x 32 cm.

Invia Silverlon NPWT antimikrobiellt sårkontaktförband

 • Skapar en barriär mot bakterier med hjälp av silverjoner som aktiveras när fukt levereras till förbandet, vilket kan bidra till att minska infektionsrisken.
 • Invia Silverlon NPWT-förbandet finns i två storlekar:
  • 10 x 12 cm (4" x 5")
  • 12 x 20 cm (5" x 8")
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Inköp

Läs mer

(1) Prestandainformation på fil finns hos Medela AG 

(2) Valideringsinformation om användbarhet på fil finns hos Medela AG Medela erbjuder ett heltäckande sortiment av tillbehör för NPWT-lösningarna Invia Liberty och Invia Motion.

*Se bruksanvisningen för Invia vitt skumförband för sårbehandling med undertryck (NPWT) för ytterligare information om indikationer och kontraindikationer.