Invia Motion enpatientspump för sårbehandling med negativt tryck Lokal kontakt

Invia Motion enpatientspump för sårbehandling med negativt tryck

Invia Motion pump för sårbehandling med negativt tryck erbjuder en bekväm, lättanvänd enpatientspump kombinerat med klinisk flexibilitet i form av en rad olika tryckinställningar och behandlingslägen att välja mellan samt kompatibilitet med både skum- och gasvävsförband.

En vakuumpump som ger flexibel sårbehandling med negativt tryck

Invia Motion-systemet för sårbehandling med negativt tryck erbjuder bekvämligheten hos en pump för enpatientsbruk: man behöver inte hämta, rengöra och underhålla utrustningen mellan olika patienter. Tack vare den kompakta utformningen och den tysta driften kan patienterna leva som vanligt under den tid sårbehandlingen med negativt tryck pågår.

Invia Motions prestanda är jämförbar med prestandan hos återanvändningsbara pumpar: med en dubbellumenslang mellan pumpen och såret kontrollerar pumpen aktivt det tryck som erhålls vid sårområdet. Invia Motion erbjuder säker behandling i alla slags vårdmiljöer: hemsjukvård, långvarig behandling och akutvård.

Dessutom löser pumpen upp mindre exsudatstopp i slangen och uppmärksammar vårdpersonal och patienter på eventuella oupplösta stopp genom visuella och audiella larm.

Fördelar

Fördelar med Invia Motion

Bekvämt enpatientsbruk

Samma prestanda som hos återanvändningsbara pumpar

  • Inget behov av att rengöra och sterilisera enheten mellan patienter
  • Ingen risk för korskontaminering som vid användning av återanvändningsbara enheter
  • Kompakt utformning innebär komfort och rörlighet
  • Tillförlitlig leverans av och kontroll över det negativa trycket vid sårområdet1
  • Snabb identifiering av blockeringar1 från pump till förband
  • Behållarbaserat system för effektiv hantering av exsudat

Snabbkopplingen erbjuder enkel och säker sammankoppling (2) av förbandsslangen och behållarens slang.

Kompatibilitet med Invia set med skum- och gasvävsförband. Invia Motion-pumpen kan kopplas samman med sårförbandet via FitPad.

Invia Motion levereras med en diskret bärväska och har upp till 10 timmars batteridrift för att främja patientens rörlighet.

Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Patientvård

Läs mer

Inköp

Läs mer

(1) Performance data on file at Medela AG

(2) Usability validation data on file at Medela AG