Thoraxdränagebehandling

Medelas digitala thoraxdränagesystem tillhandahåller ett reglerat negativt tryck som avlägsnar luft och vätska från det pleurala rummet och/eller mediastinum för patienter med skador eller sjukdomar, eller efter operation. Thopaz och Thopaz+ ger också maximal rörlighet för patienten och tillhandahåller exakta data. Det gör att vårdpersonalen kan fatta objektiva, välgrundade beslut i rätt tid för att hantera det digitala thoraxdränaget.