Thopaz+ Digitalt thoraxdränagesystem

Med Thopaz+ skapar Medela en ny standard för thoraxdränage när det gäller mobilitet, objektiva digitala data och användarvänlighet. Thopaz+ har den senaste digitala tekniken så att vårdpersonal kan fatta välgrundade beslut utifrån exakta data och noggrann övervakning.

Bättre resultat och effektivare vård – kliniskt bevisat

I dag hanteras 85 % av alla thoraxdränage med traditionella system med externa stödsystem, till exempel väggsugar för sängliggande patienter. Med den här metoden kan parenkymala läckage bara bedömas subjektivt, och hela ansvaret för övervakningen vilar tungt på vårdpersonalen.

Kliniska studier har visat att moderna thoraxdränagesystem från Medela kan sänka kostnaderna, eftersom de effektiviserar av den kirurgiska vården och övervakningen av patientens tillstånd efter ingreppet.

Genom nära samarbete med medicinska experter och baserat på klinisk forskning fortsätter Medela att skapa nya standarder inom modern thoraxdränagebehandling. 

Tio år av forskning och innovationer inom området digitala thoraxdränagesystem

Från Heber-principen till digitala system – thoraxkirurgin har förändrats och förbättrats avsevärt under årens lopp, och detsamma gäller thoraxdränagen. För tio år sedan genomgick thoraxdränagebehandlingen som den såg ut då stora förändringar i och med att digitala dränagesystem började användas.

Baserat på vetenskap och innovativ forskning befäster Medela kontinuerligt sin ställning som tekniskt ledande inom det här området. 2007 presenterades Thopaz som det första verkligt bärbara digitala dränagesystemet. 2014 lanserades Thopaz+, det första digitala dränageövervakningssystemet med elektronisk mätning av luftläckage och vätskeproduktion/blödning.

Omfattande kliniska och internationella erfarenheter visar hur tio års användning av digitala dränage har gjort stort avtryck inom det medicinska området:

 • 2018: NICE (ett offentligt organ tillhörande ministeriet för hälsa i Storbritannien) rekommenderar Thopaz+ för behandling med thoraxdränage (1). ”På nationell nivå väntas användandet av Thopaz+ leda till besparingar på cirka 8,5 miljoner pund om året i England.”
 • 2018: Nya AWMF S3-Leitlinie (Association of the Scientific Medical Societies in Germany) (2) rekommenderar digitala dränage för primär/sekundär PNX.
 • 2016: 1 000 000 patienter behandlades med Thopaz eller Thopaz+.
 • 2015: Kliniska data gällande 120 hjärtpatienter visade på att vätskedräneringen blev mer effektiv vid kontinuerlig sugning (3).
 • 2014: CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) visade sitt stöd för kompakta digitala thoraxdränagesystem (4).
 • 2014: Data från en internationell multicenterstudie visar på avsevärt förkortade thoraxdräneringstider och sjukhusvistelser (5).
 • 2011: Thopaz får utmärkelsen UK Patient Safety Award (6).
 • 2011: Publicering av ”Consensus definitions ESTS, AATS and STS to promote an evidence-based approach to management of the pleural space”(7).
 • 2010: Man börjar använda Thopaz på hjärtavdelningen på universitetssjukhuset Jena i Tyskland.
 • 2008: Robert J. Cerfolio, thoraxkirurg, bekräftar fördelarna med Thopaz efter lungresektioner (8).
 • 2007: Thopaz används för första gången på en patient.
Referenser

[1] NICE Guidance MTG37: https://www.nice.org.uk/guidance/MTG37

[2] AWMF S3-Leilinie: Diagnostik und Therapie von. Spontanpneumothorax und postinterventionellem Pneumothorax http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/010_Thoraxchirurgie/010-007ag_S3_Spontanpneumothorax-postinterventioneller-Pneumothorax-Diagnostik-Therapie_2018-03.pdf

[3] Barozzi, L. et al., 2015: Do we still need wall suction for chest drainage? J Cardiovascular Surgery.2015;56(Supp.1)102.

[4] Rapid Response Report: Compact Digital Thoracic Drain Systems for the Management of Thoracic Surgical Patients: A Review of the Clinical Effectiveness, Safety, and Cost-Effectiveness . https://cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/dec-2014/RC0590%20Compact%20Digital%20Thoracic%20Drain%20Final.pdf

[5]Pompili, C. et al., 2014: Multicenter International Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems. Ann Thorac Surg. 98: 490–497.

[6] Read https://www.medela.co.uk/healthcare/news-events/news/medela-wins-bbh-award

[7] Brunelli, A. et al., 2011: Consensus definitions to promote an evidence-based approach to management of  the pleural space. A collaborative proposal by ESTS, AATS, STS, and GTSC.  Eur J Cardiothorac Surg.: 40(2):291-7.

[8] Cerfolio, Robert J. et al., The Benefits of Continuous and Digital Air Leak Assessment After Elective Pulmonary Resection: A Prospective Study.The Annals of Thoracic Surgery , Volume 86 , Issue 2 , 396 - 401.

Fördelar

Fördelar med Thopaz+

Med hjälp av den digitala tekniken som används i Thopaz+ kan vårdpersonalen övervaka patienter och registrera viktiga behandlingsindikatorer som luftläckage, vätskedränage och intrapleuralt tryck. Tack vare realtidsregistreringen av objektiva data kan vårdpersonalen ge en effektivare vård med bättre resultat för patienten.

 • Elektronisk mätning och registrering av alla viktiga parametrar som används vid thoraxdränage
 • Välj rätt trycknivå för patientens bröstkorg
 • Produkten är lätt att använda, vilket ger en effektivare kirurgisk vård och underlättar arbetet för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal
 • Tystgående pump och mycket god rörlighet ger nöjdare patienter och bättre komfort
 • Minskar patientens vårdtid på sjukhus och bidrar till att hålla ned kostnaderna

Objektiva data i realtid gör det lättare att fatta snabba beslut i god tid

Bekvämare för läkare och vårdpersonal tack vare reglerat tryck och tidig varning vid risk för backflöde

Kompakt och hygieniskt system som är lätt att rengöra, använda och hantera

Lätt, genomtänkt design och uppladdningsbara batterier ger patienterna maximal rörlighet, vilket ökar patientnöjdheten

Medela erbjuder ett komplett sortiment av engångsartiklar och tillbehör för Thopaz+

 • Engångsslangar i tre storlekar med enkla och dubbla anslutningsportar
 • Välj behållare (med press&shakeTM-teknik som tillval) i rätt storlek för den förväntade dränagevolymen, för att effektivisera hanteringen av biologiskt riskavfall
 • Tack vare dockningsstationen kan Thopaz+ placeras på plana ytor
 • Med universalskenhållaren kan Thopaz+ monteras på en droppställning eller sängrör
Relaterade filmer
Relaterade filmer

Thopaz+ produktfilm

Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Patientvård

Läs mer
Referenser

Multicenter international Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic and Traditional Chest Drainage Systems; Pompili C., Detterbeck F., Papagiannopolous K., Sihoe A., Vachlas K., Maxfield M., Lim H., Brunelli A.; The Annals of Thoracic Surgery; antagen för publicering 2014.

Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy: a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Pompili C., Brunelli A., Salati M., Refai M., Sabbatini A., Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov.; 13(5) : 490-3.