Medela DCS

Medelas engångssystem för uppsamling av vätska ger trygghet med hjälp av sin smarta utformning. Säker och hygienisk vätskehantering på ett enkelt sätt. Trygghet: Säker, hygienisk uppsamling och kassering av vätskor. Tystgående < 50 dB(A). Enkel hantering – bara en hand behövs. Med smart utformning: Inbyggt högflödesfilter som skyddar mot bakterier och överströmning. Påsar med dubbla lager med mycket starkt läckageskydd. Automatisk vakuumkoppling – inga extra slangar

Säkert och enkelt

Medelas engångssystem för uppsamling av vätska ger säker uppsamling och kassering av uppsugna vätskor. Alla påsar är försedda med flera säkerhetsfunktioner, såsom ett överströmnings- och bakteriefilter, ett förfilter mot rök och en backventil som förhindrar återströmning. Det hårda locket ger exakt tätning och erbjuder drift med låg ljudnivå. Eftersom vakuumet är automatiskt kopplat till påsen via behållaren behöver ingen extra vakuumslang anslutas i samband med varje påsbyte.

Versioner med omslagsventil eller serieanslutning möjliggör hantering av stora volymer. Påsarna är tillverkade av giftfria material och kan kasseras på ett miljövänligt sätt.

Fördelar

Fördelar med engångssystem för uppsamling av vätska

 • Låga ljudnivåer innebär avsevärt mindre störningsmoment i operationssalen
 • Enkel och smidig hantering – bara en hand behövs
 • Stöd för optimerad säkerhet och hygien
 • Heltäckande och kompatibelt tillbehörssortiment

 

1 Prestandainformation finns lagrat på fil hos Medela AG
2 Beroende på lokala föreskrifter gällande avfallshantering

 • Med 50 dB uppmätt på 1 meters avstånd är Medelas påsar upp till fyra gånger så tysta än jämförbara modeller1.
 • Vakuumet levereras direkt via de hårda locken som enkelt snäpps fast på behållaren och passar perfekt.
 • De stora påshandtagen, de V-formade behållarna och låshaken på behållarna möjliggör hantering med bara en hand.

 • Tack vare den automatiska vakuumkopplingen via behållaren behöver man inte ansluta en extra slang varje gång.

 • Slutet system med ett högflödesfilter som skyddar mot bakterier (99,999 % retention1) och överströmning, ett förfilter mot rök och en patientbackventil.
 • PA/PE-folie i dubbla lager och mycket starkt läckageskydd1 garanterar optimalt skydd.

 • Tillval i form av sugpåsar med förtjockningsmedel eliminerar risken för spill och kan leda till minskade kasseringskostnader2.
 • Medela erbjuder ett heltäckande sortiment av kompatibla tillbehör såsom återanvändningsbara behållare, vakuumslangar, filter, vävnadsfällor, patientslangar och karusellstativ.

   

Filmer

Förbereda ett engångssystem

Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Luftvägar

Läs mer