Slutet system för uppsamling & destruktion av vätskor Lokal kontakt

Slutet system för uppsamling & destruktion av vätskor

Medelas engångssystem för vätskeuppsamling och KENs påstvätt utgör ett slutet, hygieniskt och kostnadseffektivt system för vätskehantering.

Ekonomiskt, effektivt och hygieniskt vätskeuppsamlingssystem

Effektivt vätskehanteringssystem från Medela i samarbete med KEN

KENs påstvätt och Medelas engångssystem för vätskeuppsamling bildar tillsammans ett slutet, hygieniskt och kostnadseffektivt system för vätskehantering.

KENs nyutvecklade påstvätt, KEN SBD 733, öppnar, tvättar och desinficerar två sugpåsar åt gången. Tidsåtgången är cirka 10 minuter. Påsarna fylls med vatten, knivar i tvättinsatsen skär upp påsarna som sedan tvättas med kallt och varmt vatten för att slutligen desinficeras med ånga.

Fördelar

KEN SBD 733 är utvecklad för att tömma fyllda sugpåsar från operationssalar

Process:

  • Penetrerar och fyller påsarna med kallt vatten
  • Skär upp och sköljer dem med kallt vatten
  • Tvättar med varmt vatten
  • Desinficerar påsar, insats och tvättutrymme
  • Enkel och hygienisk vätskehantering: sätt i påsarna och tryck på knappen för att starta processen
  • Slutet system, inget spill eller stänk
  • Minskade kostnader för hantering av farligt avfall
  • De desinficerade påsarna kasseras bland brännbart avfall

Kontakta Medela

Om du vill ha mer information om Medelas system för vätskeuppsamling och destruktion av vätska tillsammans med KEN påstvätt är du välkommen att kontakta oss! Mer

Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Vätskeuppsamling University

Läs mer