Tillbehör för vätskeuppsamlingssystem Lokal kontakt

Tillbehör för vätskeuppsamlingssystem

Medelas vätskeuppsamlingssystem erbjuder säker och enkel uppsamling och kassering av alla slags kirurgiska vätskor. Extra tillbehör gör det möjligt att specialanpassa produkterna för olika användningsområden.

Tillbehör

Patientsugslang PVC

  • Ett brett sortiment av patientsugslangar med eller utan fingertoppsreglage, olika kopplingar och storlekar finns tillgängliga.
Tillbehör

Autoklaverbara sugbehållare på 0,25 l och 0,5 l

  • för små mängder uppsugen vätska.

Stativ

  • för mobil användning av uppsamlingsbehållare och tillbehör (25 mm skena).

Stativ

  • en stabil bas för enkel och utrymmessparande vätskeuppsamling.

Filter

  • skyddar mot överströmning och bakterier och neutraliserar lukter.

Universalklove

  • för montering av sugbehållare på standardskenor.

Vakuumslang

  • tillverkad i silikon med flera anslutningsalternativ.

Serieanslutning

  • för uppsugning av stora volymer vätska. Med automatiskt påsbyte.

Omslagsventil med universalklove

  • för uppsugning av stora volymer vätska. Med manuellt byte från en påse eller behållare till nästa.

Engångsvävnadsfälla

  • för insamling av vävnadsprov.
Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Luftvägar

Läs mer