Inköp

De ökande vårdkostnaderna är en ständig utmaning för inköpsavdelningar inom vården. Som leverantör av medicintekniska produkter strävar Medela alltid efter att erbjuda de bästa vårdtjänsterna – inte bara när det gäller patientens välbefinnande, utan också med hänsyn till de budgetutmaningar som sjukhusförvaltningar och inköpsavdelningar måste hantera.
Inköp

Inköp av medicintekniska produkter

Medela har ett stort utbud av vakuumpumpar och tillbehör för kirurger, sjuksköterskor, luftvägsspecialister samt pediatriska enheter och förlossningsenheter. Dessutom kan teknisk personal och vårdpersonal på sjukhus och vårdgivare i hemmet ha stor nytta av medicinteknisk utrustning från Medela.

Medela har en rad medicintekniska produkter för thoraxdränage, luftvägssugning och kirurgisk sugning, vätskeuppsamling och vätskehantering, sårdränagebehandling och förlossning med sugklocka. Specifikationerna för Medelas olika vakuumpumpar varierar. Det gör att vårdpersonalen alltid kan välja en pump som passar för det aktuella användningsområdet: allt från kirurgiska och endoskopiska ingrepp till rehabilitering.

System för medicinsk sugning

Kompletta medicinska sugsystem

I Medelas produktpris ingår inte bara en modern produkt av högsta kvalitet, utan dessutom utbildning på plats, support och service.

Det finns en rad olika tillbehör med utbytbara delar, till exempel system för vätskeuppsamling, sugslangar och filter. Det ger bättre flexibilitet och minskad lagerhållning.

Kostnadsfördelar

Långsiktiga kostnadsfördelar

Alla pumpar har minst två års garanti och Medelas kundtjänstdata visar att pumparna är slitstarka och har lång livslängd. Alla Medelas pumpar är slutna enheter för att undvika kontaminering. Pumphöljet kan torkas av med desinfektionsmedel efter användning så att pumpen kan återanvändas på ett säkert sätt. Tack vare den modulära konstruktionen är alla Medelas produkter lätta att förvara och kan monteras snabbt.

Produkter