Medicinteknik som stöd för kirurgi

Medela har ett tydligt engagemang för att bedriva forskning och utveckla det kliniska arbetet för att hjälpa kirurger och andra läkare att förbättra behandlingsresultat och patienternas återhämtning med hjälp av medicinteknik.

Medela är en ledande specialist inom medicinsk vakuumteknik, med ett stort utbud av pumpar och tillbehör för sugning under operationer samt för vätskedränage efter operationer. Medela utvecklar innovativa, säkra och tillförlitliga produkter.

 

Thoraxdränage
Kirurgisk sugning
Vätskeuppsamling
Produkter
Referenser

[5]                  Cir Esp 2010, 87(6):385-9

[6]                  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

[7]                  Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

[10]                Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15