Medicinteknik som stöd för kirurgi

Medela har ett tydligt engagemang för att bedriva forskning och utveckla det kliniska arbetet för att hjälpa kirurger och andra läkare att förbättra behandlingsresultat och patienternas återhämtning med hjälp av medicinteknik.

Medela är en ledande specialist inom medicinsk vakuumteknik, med ett stort utbud av pumpar och tillbehör för sugning under operationer samt för vätskedränage efter operationer. Medela utvecklar innovativa, säkra och tillförlitliga produkter.

 

Thoraxdränage

Thoraxdränagebehandling

En patient som har opererats behöver ofta en lång återhämtningsperiod. Alla som arbetar i vården är väl medvetna om att god vård av patienten efter operationen är lika viktigt som att själva operationen blir framgångsrik. Efter thoraxoperationer sätts thoraxdränagekatetrar ofta in för att evakuera luft och dränera vätska från operationsområdet för att stödja organens fysiologiska funktioner.

Thopaz+ har inbyggd digital teknik

Med Thopaz+ har Medela skapat en ny standard inom thoraxdränage i fråga om rörlighet, objektiva digitala data och användarvänlighet. Den digitala tekniken i Thopaz+ samlar in data i realtid, och dessutom får användaren tillgång till information om de viktigaste indikatorerna som styr thoraxdränagebehandlingen. Bland annat registreras exakta, objektiva data om luftläckage, vätskevolym och intrapleuralt tryck. Tack vare den här informationen kan läkaren fatta mer välgrundade, faktabaserade beslut om när thoraxdränagekatetern ska tas ut. Kliniska data visar att Thopaz+ ger en effektivare patientvård efter operationen, vilket ger bättre behandlingsresultat och gör att patienten snabbare återfår sin rörlighet. Patienten kan lämna sjukhuset tidigare, vilket minskar sjukvårdskostnaderna. Ref. 5,6,7,10

Kirurgisk sugning

Kirurgisk sugning

Det finns många ingrepp som kräver kirurgisk sugning: allt från planerade allmänkirurgiska ingrepp, bukoperationer, thoraxkirurgi, kejsarsnitt och sugklockeförlossningar till hjärtkirurgi. Dessutom krävs ofta kirurgisk sugning vid endoskopi samt vid olycksfalls- och akutkirurgi.

Eftersom det finns så många olika användningsområden behöver kirurger mycket mångsidiga, tillförlitliga och säkra pumpar som är lätta att använda. Medela har ett stort utbud av sugpumpar som har utformats för att uppfylla kraven på kirurgisk sugning.

Pumpar med höga vakuumtryck och variabelt flöde

Medela producerar kirurgiska sugpumpar som skapar höga vakuumtryck. Pumpen Dominant Flex ger det högsta vakuumtrycket (95 kPa) med tre flöden (60 l/min, 50 l/min och 40 l/min) och ger stor flexibilitet för en mängd olika användningsområden. Pumpen Basic ger ett högt vakuumtryck (90 kPa) vid en flödeshastighet på 30 l/min.

Vätskeuppsamling

Vätskeuppsamling

Alla sugpumpar från Medela kan utrustas med en egen behållare för vätskeuppsamling och lämpliga slangar, anslutningsdelar och filter.

Hygieniska och kostnadseffektiva lösningar för vätskeuppsamling

Till Thopaz+ finns engångsbehållare i tre storlekar: 300 ml, 800 ml och 2 l. Olika behållare kan väljas baserat på vilken dränagevolym som förväntas, och ”press & shake”-tekniken gör att avfallshanteringen blir både hygienisk och kostnadseffektiv.

För Dominant Flex, Basic och Vario 18 erbjuder Medela ett urval av engångs- och flergångssystem för uppsamling av vätska i olika storlekar, med tillhörande utrustning (slangar och filter) för att samla upp vätskan från den kirurgiska sugningen.

Produkter
Referenser

[5]                  Cir Esp 2010, 87(6):385-9

[6]                  Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

[7]                  Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

[10]                Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15