Luftvägar

Luftvägssjukdomar, luftvägshinder och andningssvårigheter är potentiella indikationer för tillfällig eller permanent trakeostomi hos både spädbarn, barn och vuxna. Luftvägssugning krävs för att till exempel hålla en trakealkanyl och luftvägar fria från slem. Dessutom behövs luftvägssugning för att rensa luftvägarna efter en olycka eller hos patienter med andra andningssvårigheter.

Luftvägssugning
Vätskeuppsamling
Produkter
Produkter