Luftvägar

Luftvägssjukdomar, luftvägshinder och andningssvårigheter är potentiella indikationer för tillfällig eller permanent trakeostomi hos både spädbarn, barn och vuxna. Luftvägssugning krävs för att till exempel hålla en trakealkanyl och luftvägar fria från slem. Dessutom behövs luftvägssugning för att rensa luftvägarna efter en olycka eller hos patienter med andra andningssvårigheter.

Luftvägssugning

Luftvägssugning

Medela designar pumpar för luftvägssugning för att ge så god livskvalitet som möjligt för patienterna. Medelas pumpar ger snabb vakuumbildning och är lätta, portabla och enkla för patienten att använda. Detta är särskilt viktigt för patienter som har kommit hem från sjukhuset och behöver vårdas i hemmet under en längre tid. Att kunna klara sig själv kan ha en positiv inverkan på patientens mentala tillstånd och minska behovet av intensivvård. Dessutom är det enkelt för vårdpersonalen att underhålla pumparna och förklara hur de ska användas.

Snabb lindring och tyst sugning med Medelas pumpar

Medela erbjuder tre sugpumpar för luftvägssugning. Pumpen Vario 18 har utvecklats för sjukhus och kliniker. De lättare, portabla Clario-pumparna har utvecklats särskilt för luftvägssugning vid hemvård. Modellen Clario Toni uppfyller de särskilda kraven för pediatrisk luftvägssugning.

Vätskeuppsamling

Vätskeuppsamling

Uppsamlingsbehållarna måste vara bekväma, hygieniska och lätta att använda, så att risken för kontaminering av pumpen blir så låg som möjligt.

Hygienisk uppsamling av sekret: sugpumparna Vario 18 och Clario

Medela erbjuder kompletta system för sekrethantering till pumparna Vario 18 och Clario/Clario Toni.

Produkter
Produkter