Medicinteknik

Underhållstekniker och sjuksköterskor måste säkerställa att all medicinteknik fungerar som den ska, så att läkarna kan koncentrera sig på patienter och procedurer. Medelas produkter är utformade för att vara lätta att använda, och vissa av dem är utrustade med funktioner som ljud- och ljussignaler som avges när något avviker från den normala driften eller de rekommenderade inställningarna.
Omfattande utbildning

Kompletta utbildningar på medicintekniska produkter

Medela University är en komplett utbildningsplattform med tydliga förklaringar om hur du använder Medelas produkter på ett säkert sätt för olika användningsområden. Här finns gott om detaljerad bakgrundsinformation, utbildningsfilmer och undervisningsstöd. Till stöd för utbildningen finns också en serie Quick Cards som beskriver de viktigaste operativa stegen för varje Medela-produkt. Ett Quick Card är en praktisk sammanfattning av bruksanvisningen för användare som är bekanta med enheten men som inte använder den regelbundet.

Medela erbjuder också omfattande teknisk support och kundservice. Medela arbetar med service, underhåll och säkerhetskontroller av medicintekniska produkter, hantering av klagomål och utveckling av anpassade utbildningar.

Vakuumpumpar

Vakuumpumpar för alla användningsområden

Det finns en Medela-pump för varje situation: stationär eller portabel, och med varierande sugkraft, vätskeflöde och så vidare. De viktigaste användningsområdena för Medelas pumpar är dränage, kirurgisk sugning och luftvägssugning. Dessutom har Medela ett brett utbud av tillbehör, vilket gör att systemet kan anpassas på många olika sätt.

Medicinsk sugning

Medicinska sugpumpar – utformade för att prestera och hålla

Medelas pumpar är modulärt utformade, vilket gör dem enkla att underhålla och montera. Drivenheten (pumpen) är grunden för alla Medelas produkter, och de nuvarande modellerna bygger på över 50 års erfarenhet inom medicinsk vakuumteknik.

Produkter