Patientvård

Att förbättra patientvården är högt prioriterat för såväl medicintekniska företag som vårdpersonal och kliniker. Medela strävar efter att erbjuda innovativa lösningar med avancerad vårdteknik för att behandla sjukdomar.

Patienterna ska alltid vara i centrum för all sjukvård. Genom att hålla ett tydligt patientfokus såväl på sjukhus som vid vård i hemmet kan vi åstadkomma rejäla förbättringar av patientvården och den allmänna livskvaliteten för patienterna. Medelas produkter är lätta att hantera, garanterat hygieniska och enkla att underhålla. Det gör att vårdare och vårdpersonal kan ägna mer tid åt att ta hand om patienten. Medela förstår utmaningarna på individnivå och erbjuder lösningar med garanterat hög kvalitet och god kostnadseffektivitet till vårdinrättningar.

Luftvägssugning

Luftvägssugning

Luftvägssugning utförs för att avlägsna sekret som samlats i luftvägarna. Vissa kirurgiska ingrepp innebär att en trakealkanyl förs in i patientens hals, något som ger ökad slemproduktion och försämrad förmåga att göra sig av med slemmet på egen hand. Luftvägssugning främjar luftflödet genom att avlägsna överflödigt slem från trakealkanylen. Luftvägssugning kan också användas för att rensa näsan på ett nyfött barn för att hjälpa det att andas.

Dessutom används luftvägssugning i akutsituationer för att rensa luftvägar från främmande ämnen, kroppsliga utsöndringar eller kräkningar.

Bärbar luftvägssugning med Clario/Clario Toni/Vario 18

Clario-pumparna är användarvänliga, bärbara sugpumpar för hemvårdsteam och patienter som behöver luftvägssugning. Clario är modulärt och hygieniskt utformad med tre huvudkomponenter som är enkla att montera ihop. Den här designen förhindrar överströmning till pumpens mekaniska delar. Clario ger också användarna större frihet: den batteridrivna versionen ger mer än 50 minuters sugtid, vilket gör det lättare för användaren att hålla sig rörlig.

Vario 18 är en pump för luftvägssugning från Medela som är avsedd för användning på sjukhus, vårdhem och hem för personer med funktionshinder. Den robusta designen gör den här pumpen till det bästa valet för långvarigt bruk, och QuatroFlex-systemet gör att vakuum kan genereras snabbt. Pumpen kan också användas för mindre ingrepp som kräver kirurgisk sugning.

Sårbehandling med negativt tryck

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT)

Sårbehandling med negativt tryck (NPWT) är en vanlig sårbehandlingsteknik. Den här behandlingen innebär att en kontrollerad miljö med partiellt vakuum skapas runt ett sår, genom att ett förslutet sårförband ansluts till en vakuumpump. Detta undertryck avlägsnar vätska från såret och förbättrar blodcirkulationen, så att vävnadstillväxten och läkningen påskyndas.

En ny NPWT-metod med Invia Motion

Förr i tiden behövde patienter med svårläkta sår använda två eller tre olika pumpar under sårbehandlingen. Invia Motion från Medela innebär en helt ny, innovativ behandlingsmetod: en personlig engångspump med en drifttid som är anpassad efter hur länge patienten ska behandlas, och som kan användas både på sjukhus och vid hemvård. Detta kan minska behandlingskostnaderna samtidigt som patienten får bättre rörlighet tack vare att pumpen är så liten och lätt.

Thoraxdränage

Thoraxdränage

I många år har alla patienter som genomgått thoraxdränage efter thoraxkirurgi tvingats ligga till sängs under behandlingen. Det vakuum som användes i traditionella thoraxdränagesystem för att avlägsna luft och vätska från brösthålan producerades i en centraliserad väggpump i patienternas rum.

Thopaz/Thopaz+ är en revolution inom thoraxdränage

Thopaz är ett innovativt digitalt thoraxdränagesystem som sätter en ny standard för behandlingar och hantering av thoraxdränage. Thopaz är liten och bevisat effektiv. Patienten återfår snabbt sin rörlighet efter operationen och behöver inte stanna så länge på sjukhuset.

I och med lanseringen av Thopaz+ erbjuder Medela ett mobilt digitalt thoraxdränagesystem som stöd för personalen vid thorax- och hjärtkirurgiska vårdinrättningar. Systemet visar information om viktiga behandlingsindikatorer, t.ex. exakta och objektiva data om luftläckage, vätskevolym och tryck i lungsäcken. Med hjälp av den senaste digitala tekniken får läkarna tillgång till dessa data och kan fatta mer välgrundade beslut om när thoraxdränagebehandlingen ska avslutas efter thoraxkirurgi. Detta hjälper också patienten att återhämta sig snabbare och sjukhusvistelsen blir kortare. Ref. 1

Produkter