Vakuumextraktion University

Välkommen till Medelas universitet med information om förlossning med sugklocka. Här finns korta och enkla installations- och utbildningsfilmer som ger dig den trygghet och de kunskaper du behöver för att arbeta med sugklockor.

Utbildningsfilmer

Ansvarsfriskrivning: Följande filmer har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Playlist

Teknisk information

Playlist

Kliniskt

Teknisk information

Kliniskt

Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Pediatriska och obstetriska lösningar

Läs mer

Medicinteknik

Läs mer