Vakuumextraktion University

Välkommen till Medelas universitet med information om förlossning med sugklocka. Här finns korta och enkla installations- och utbildningsfilmer som ger dig den trygghet och de kunskaper du behöver för att arbeta med sugklockor.

Utbildningsfilmer

Ansvarsfriskrivning: Följande filmer har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Playlist

Teknisk information

Playlist

Kliniskt

Teknisk information

Kliniskt