NPWT University

På webbplatsen för NPWT University finns korta och enkla installations- och utbildningsfilmer som ger dig den trygghet och de kunskaper du behöver för att använda produkter för sårbehandling med negativt tryck.
Filmer/moduler

Utbildningsfilmer

Ansvarsfriskrivning: Följande filmer har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Playlist

Invia Liberty Instructional Videos

Playlist

Invia Motion Instructional Videos

Playlist

Invia Foam Dressing Application

Playlist

Invia Gauze Dressing Application

Invia Liberty Instructional Videos

Invia Motion Instructional Videos

Invia Foam Dressing Application

Invia Gauze Dressing Application

Utbildning om sår och sårbehandling med negativt tryck

Kontinuerlig fortbildning är ett måste inom vården för att se till att patientvården blir så bra som möjligt. Medela har ett välutbildat specialistteam och investerar i utbildning av vårdpersonal för att hjälpa dig att ge vård av hög kvalitet till dina patienter.

Forskning

Klinisk dokumentation

Medela Healthcare tillhandahåller produkter av hög kvalitet för vårdpersonal. Vi strävar efter att regelbundet genomföra och utvärdera kliniska fallstudier för att garantera att produkterna är säkra och effektiva. Medela har granskat relevanta studier och valt ut de studier som är relevanta för vårdpersonal, för att sedan sammanfatta dessa i kliniska sammanställningar.

Se forskningssidan om NPWT för mer information eller ladda ned de senaste forskningsrönen nedan.

Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Patientvård

Läs mer

Forskningssida om NPWT

Läs mer