Thopaz University

På webbplatsen för Thopaz University finns korta och enkla installations- och utbildningsfilmer som ger dig den trygghet och de kunskaper du behöver för att använda Thopaz.
Filmer

Utbildningsfilmer

Ansvarsfriskrivning: Följande filmer har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Playlist

För sjuksköterskor och vårdutbildare

För sjuksköterskor och vårdutbildare

Forskning

Sammanfattning av forskningsresultat, Thopaz.

Forskning visar att de objektiva data som genereras av Thopaz thoraxdränagesystem kan göra att såväl dränagebehandlingstiden som sjukhusvistelsen kan förkortas – vilket i sin tur minskar sjukhusens kostnader. Thopaz bidrar till ökad patientrörlighet, och det har bevisats att personal och patienter föredrar detta thoraxdränagesystem framför traditionella thoraxdränage.

Se forskningssidan om Thopaz för mer information eller ladda ned de senaste forskningsrönen nedan.

Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Medicinteknik

Läs mer