Vätskeuppsamling University

Medela-produkterna erbjuder hygienisk, användarvänlig och ekonomisk vätskehantering, och det gäller förstås oavsett om du väljer flergångssystemet eller engångssystemet för uppsamling av vätska.
Filmer

Utbildningsfilmer

Ansvarsfriskrivning: Följande filmer har endast producerats i demonstrationssyfte, och ersätter inte på något sätt bruksanvisningen.

Playlist
Playlist
Playlist
Produkter
Produkter
Nedladdningar
Mer information
Mer information

Medicinteknik som stöd för kirurgi

Läs mer

Luftvägar

Läs mer