Symphony för vårdpersonal

Därför är tidig initiering så viktigt >
 • Tiden mellan födseln och sekretorisk aktivering (att mjölken ”rinner till”) är avgörande för att säkerställa mjölkproduktion på lång sikt. 1
 • De första timmarna efter förlossningen är ett avgörande tidsfönster för att förbereda bröstvävnaden och för att utnyttja den naturliga ökningen och minskningen av mammans hormoner. Den snabba minskningen av progesteron och de förhöjda nivåerna av oxytocin och prolaktin strax efter förlossningen aktiverar laktocyterna (mjölkproducerande celler)2. Tillsammans med bröststimulering är dessa fysiologiska utlösande faktorer för att en betydande mjölkproduktion (att mjölken ”rinner till”) ska komma igång på mellan 24 och 72 timmar.
 • Det är bara när mjölk drivs ut ofta (8–12 gånger på 24 timmar) 3 och brösten töms effektivt som en tillräcklig mjölkproduktion kan byggas upp och bröstkörteln programmeras för långvarig amning.
Identifiera riskfaktorer för amning >
 • Det finns flera riskfaktorer för fördröjd mjölkproduktion och amningssvårigheter.
 • Vissa kan utvärderas före födseln, som till exempel att mamman är förstagångsföderska, fetma, diabetes, att mamman är över 30 år samt planerat kejsarsnitt.
 • Andra upptäcks först under eller efter förlossningen, däribland oplanerade kejsarsnitt, prematur eller sen prematur förlossning, postpartumblödning, att mamma och barn skiljs åt med mera.
 • När du har identifierat mammor som riskerar att drabbas av fördröjd mjölkproduktion eller andra svårigheter med mjölkproduktionen bör du övervaka amningsförloppet mer noggrant och ingripa vid behov.

En detaljerad infografik om alla riskfaktorer finns i nedladdningsavsnittet.

Så initierar man med Symphony >
 • Symphony utvecklades för att stödja mammor under hela amningsperioden för att effektivt initiera, bygga upp och upprätthålla en bra mjölkproduktion.
 • Kliniska belägg tyder på att barns amningsbeteenden spelar en viktig roll för att amningen ska fungera bra. Denna unika sugrytm hos barnet under de första dagarna verkar programmera mammans bröst för optimal mjölkproduktion.
 • Det är därför Symphony har två forskningsbaserade program, INITIERA och UPPRÄTTHÅLL, för att efterlikna barnets naturliga amningsbeteende under de olika amningsfaserna.
  • INITIERA är avsett att underlätta för mammor direkt efter förlossningen. Det efterliknar barnets sug- och pausrytm under de första amningsdagarna
  • UPPRÄTTHÅLL efterliknar sugmönstret hos ett friskt barn under etablerad amning, baserat på 2-Phase Expression-tekniken med en stimuleringsfas och en utdrivningsfas.
Hitta rätt pumpprogram >
Reset
Our recommendation for you:

{{question.title}}

See product details

{{question.title}}

See product details
{{ question.name }} {{ question.tooltip }}
{{question[answer].name}} {{question.nextQuestion[answer].name}}
Ställa in Symphony på rätt sätt >

Pumpa i INITIERA

Pumpa i UPPRÄTTHÅLL

Bra att veta

 • Programmet INITIERA körs i 15 minuter, inklusive pauser, och stoppas sedan automatiskt.
 • Programmet UPPRÄTTHÅLL körs i två faser: Stimuleringsfasen pågår i cirka två minuter och övergår sedan automatiskt till utdrivningsfasen. Man kan också gå över till utdrivningsfasen manuellt om mjölkflödet kommer igång tidigare än så.
  Obs! Programmet UPPRÄTTHÅLL stoppas inte automatiskt utan måste stängas av när man är klar. I allmänhet rekommenderar vi dubbelpumpning i cirka 15 minuter per pumpningstillfälle.

Ett enkelt onlinebaserat utbildningsverktyg för Symphony finns i sektionen med länkar.

Fyra gyllene regler för pumpning >
 1. Se alltid till att mamman använder en brösttratt av rätt storlek för att mjölkutdrivningen ska fungera bra och för att pumpningen ska vara bekväm!
 2. Främja alltid dubbelpumpning.  Forskning tyder på att dubbelpumpning åtta gånger på 24 timmar – minst en gång under natten och med pauser på högst fem timmar åt gången – ger bäst resultat med upp till 18 % mer mjölk med högre energiinnehåll och bättre tömning av brösten.4
 3. Se alltid till att mamman pumpar i rätt pumpningsprogram.
 4. Se till att mamman pumpar vid sin maximala komfortnivå för vakuum.

Mer information om hur man väljer en brösttratt med rätt passform finns i sektionen med nedladdningar. Information om dubbelpumpning finns i sektionen med länkar.

Hitta rätt bröstrattsstorlek >
 • En brösttratt med dålig passform kan göra att man får ut mindre bröstmjölk och orsaka smärta under pumpning.
 • Alla bröst är olika. Det innebär att vissa mammor till och med kan behöva en brösttratt i en storlek på ena bröstet och en annan storlek på det andra.
 • Storleken på bröstvårtan är den avgörande faktorn i det här fallet: Brösttrattens kanal ska sluta tätt kring bröstvårtan, men lämna tillräckligt med utrymme så att bröstvårtan kan röra sig fritt fram och tillbaka  utan att skava mot kanalens sidor.
 • Se till att inte alltför mycket av vårtgården dras in i kanalen under pumpningen.

Se ”Nedladdningar” för mer information om hur man avgör vilken brösttrattstorlek som är rätt.

Ställa in maximal komfortnivå för vakuum >

Mamman kan ställa in sin komfortnivå för vakuum genom att vrida på vakuuminställningsvredet enligt följande:

 • Vrid först vredet gradvis åt höger för att långsamt öka vakuumnivån tills mamman känner ett lätt obehag.
 • Vrid sedan åt vänster igen för att minska vakuumnivån med ett streck så att hon når sin individuella maximala komfortnivå för vakuum.
Underlätta en lyckad övergång från sjukhuset till hemmet >
 • De första timmarna, dagarna och veckorna är avgörande för att bygga upp bra mjölkvolymer.
 • Om ett barn ännu inte ammar exklusivt vid utskrivning är det viktigt att mamman får rätt information så att hon ska kunna fortsätta att öka sina mjölkvolymer på ett effektivt sätt hemma.
 • Underlätta övergången till hemmet och se till att alla mammor och barn som behöver en sådan kommer hem till en sjukhusklassad hyrpump!

Klicka här för att ta reda på allt du behöver veta om uthyrning av Symphony.

Mer information om övergången från sjukhuset till hemmet finns i sektionen med nedladdningar.

Litteratur

1 Spatz DL. Infant. 2020; 16(2):58–60.

2 Pang WW, Hartmann PE. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2007; 12(4):211–221

3 Spatz DL et al. J Perinat Educ. 2015; 24(3):160–170

4 Prime DK, Kent JC, Hepworth AR, Trengove NJ and Hartmann PE. Dynamics of milk removal during simultaneous breast expression in women. Breastfeeding Medicine 2011a; Vol 0(0); 1-6

Om du har ytterligare frågor om Symphony, pumpning och amning kan du alltid kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa till.